Vrednotenje patentov kot dela premoženja podjetja

24.08.2012

Evropska patentna akademija in Urad za intelektualno lastnino organizirata mednarodni seminar Vrednotenje patentov kot dela premoženja podjetja, ki se bo izvajal konec meseca septembra. Rok za prijavo samo do 5. septembra 2012!

Intelektualna lastnina in druga s tehnologijo povezana nematerialna sredstva predstavljajo po nekaterih ocenah tudi do 80 % vrednosti posameznega podjetja. Patenti in ostale pravice intelektualne lastnine niso le pravni inštrument, temveč pravo poslovno orodje.

Od 26. do 28. septembra 2012 organizira Evropska patentna akademija v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino mednarodni seminar Patent Valuation: How to answer questions on patent valuation as part of company assets (Vrednotenje patentov kot dela premoženja podjetja).

Seminar bo potekal v prostorih urada (Kotnikova 6, Ljubljana - predavalnica v 4. nadstropju) in v angleškem jeziku.

Na seminarju bodo predstavljene praktične metode in pristopi vrednotenja patentov. Program seminarja:

  1. Izzivi vrednotenja intelektualne lastnine v obdobju ekonomije znanja
  2. Vrednotenje patentov z vidika prihodkov
  3. Kontekst in model vrednotenja patentov
  4. Računovodstvo in nadzor nad patenti in trgi za tehnologijo in patente: vrednotenje, metode in praktična uporaba pri prevzemih in združitvah
  5. Predstavitev in praktična uporaba programa IPScore ter primerov iz prakse

Podrobnosti o dogodku in elektronski prijavni obrazec na spletu Evropske patentne akademije (OC03-2012), za več informacij pišite na academy@epo.org.

Rok za prijavo: 5. september 2012. Število mest je omejeno.

Nazaj