Znanje za prihodnost

22.08.2012

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpis za sofinanciranje projekta "Znanje za prihodnost". Razpisanih je 700.000 evrov.

Cilj projekta je razviti raziskovalne naloge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki (mentorji),  ki se ukvarjajo z ustvarjanjem novega znanja in srednje šole, ter ob tem spodbuditi vključevanje mladih in njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj sodobne družbe.

Dodano vrednost projekta  predstavlja možnost sodelovanja mladih iz različnih regij Slovenije z znanstveniki, krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter ozaveščanje o etičnih dimenzijah raziskovanja in bivanja.

Načrtovani rezultati projekta so:
  • izvedba raziskovalnih nalog med razvojno-raziskovalnimi institucijami in šolami v okviru mladinskega raziskovalnega dela (najmanj 10),
  • izvedba okroglih miz na temo prenosa vrhunskega znanja in etičnih vprašanj v družbi znanja učiteljem in učencem (2),
  • izdelava poročil o izvajanju raziskovalnih nalog (najmanj 10),
  • oblikovanje modelov in pedagoških strategij prenosa vrhunskega znanja in spodbujanja inovativnosti mladih ter vključevanja etičnih in moralnih vprašanj v kurikule (1),
  • izvedba zaključne konference,
  • promocija projekta.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), delo prek študentskega servisa, založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, stroški oglaševalskih storitev, stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije,  posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov idr.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva (Projektna enota za izvajanje kohezijske politike / javni razpisi). Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje, Sektor za razvoj izobraževanja, pri Martini Vrhovec  vsak delovni dan med 10.00 in 14.00 uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01 400 5312 ali pišete na elektronski naslov nbsujob/wsipwfdAhpw/tj.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31.8.2012 do 13. ure.

Nazaj