Odprti evropski razpisi za 6 milijard evrov za raziskave in razvoj

28.09.2012

Evropska komisija je v juliju letos, v sklopu 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj, razpisala za šest milijard evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko podjetja, raziskovalne institucije in druge pravne osebe kandidirajo preko objavljenih razpisov.

Sedmi okvirni program (7. OP) je program Evropske komisije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa traja od leta 2007 do 2013.

7. OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in vzpodbudi konkurenčnost Evrope. 7.OP podpira raziskave na izbranih prednostnih področjih - cilj tega je ustvariti ali ohraniti svetovno vodilno vlogo EU znotraj teh sektorjev. Sestavljen je iz 4 glavnih sklopov dejavnosti, ki oblikujejo 4 posebne programe ter peti posebni program o jedrskih raziskavah:

  1. SODELOVANJE (ang. Cooperation): Skupno obravnavanje glavnih raziskovalnih tem
  2. ČLOVEŠKI VIRI (ang. People): Si želite znanstveno poklicno pot v Evropi ?
  3. ZAMISLI (ang. Ideas): Naj pametne zamisli delajo za Evropo !
  4. ZMOGLJIVOSTI (ang. Capacities): Gradnja gospodarstva znanja
  5. EURATOM: Zagotavljanje jutrišnjih potreb po energiji

Podrobnejši podatki o posameznih razpisih so na voljo v spodnjem seznamu, preko katerega lahko dostopate do konkretnih informacij po posameznih razpisih. Objavljenih je 49 razpisov.

Na spletni strani Evropske unije je na voljo tudi praktični priročnik za pripravo teh projektov- prijav na razpise, ki je dosegljiv na naslednji povezavi (besedilo je v angleškem jeziku).

 

 Seznam trenutno odprtih razpisov 7. okvirnega programa (PDF, 411 kb)

Nazaj