Iščejo se prodorne ideje, izumi in inovacije!

13.08.2012

JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije vabi avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na 7. Slovenskem forumu inovacij. Z namenom predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele ali procese, bo letos izveden izbor 45 najboljših inovacij, med 150- imi prvimi prijavami.

Na spletni strani Foruma inovacij in JAPTI je objavljeno vabilo za vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na tej osrednji slovenski predstavitvi. Rok za oddajo prijave je do zaključenega nabora prvih 150 prijav oziroma 17. september 2012.

Prijave, ki jih bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih tehnoloških in poslovnih področij iz slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov, bodo razvrščene v več kategorij:

  • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda)
  • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ekologije, kulturne dediščine, itd.)
  • inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji bodo izvirnost ideje, stopnja novosti, potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga lahko pričakujemo od posamezne inovacije, možnost komercializacije (tržno privlačnost ideje), praktična in uporabna izvedljivost, povezovanje s tako imenovanimi ustvarjalnimi industrijami, stopnja izvedbe in dodelanosti ter ekonomski učinki.

Inovacije lahko prijavijo:

  • posamezniki - fizične osebe: študenti, dijaki, mladi raziskovalci, inovatorji, upokojenci in drugi,
  • skupine posameznikov,
  • mikro, mala in srednje velika ter velika podjetja,
  • raziskovalno-razvojne institucije.

Isti prijavitelj lahko prijavi različne vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen z največ dvema prijavama.

V okviru 7. Slovenskega foruma inovacij bo predstavljenih 45 najbolje ocenjenih (finalnih) inovacij. Najboljšim osmim bo JAPTI podelil tudi posebna priznanja.

7. Slovenski forum inovacij bo potekal novembra 2012 v Ljubljani. Točen datum prireditve in natančna lokacija bosta znana takoj, ko bo organizator izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika prireditvenih prostorov in bo javno objavljen naknadno.

Organizator dogodka je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

***

O SLOVENSKEM FORUMU INOVACIJ

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele/procese. Na Slovenskem forumu inovacij se enkrat letno zbere inovativni potencial Slovenije. Slovenski forum inovacij je namenjen predstavitvi inovacij, ki imajo tržni potencial, odpirajo nova delovna mesta in povečujejo konkurenčnost gospodarstva ter blaginjo slovenske družbe. Prireditev je vsako leto množično obiskana s strani poslovnežev, investitorjev, medijev, mladih in druge strokovne javnosti. Zato je ena izmed ključnih  prednosti  sodelovanja na Forumu inovacij v pridobivanju poslovnih stikov in mreženje med avtorji inovacij, investitorji, drugimi poslovneži, raziskovalci in tudi predstavniki nacionalnih razvojnih institucij. Poleg razstave inovacij, ki jo ustvarjajo prijavitelji tega javnega poziva - inovatorji in podjetja, predstavlja pomemben del prireditve poslovno in tehnološko stičišče z mednarodnim programom ter bogat izobraževalno-promocijski program. Za sodelovanje na 6. Slovenskem forumu inovacij, ki je potekal konec novembra 2011, se je prijavilo rekordnih 235 inovacij, med njimi nekaj takšnih, ki predstavljajo novost tudi na svetovni ravni. Poleg tega je prireditev obiskalo tudi rekordno število obiskovalcev, več kot 4000. V dveh dneh prireditve se je odvilo več kot 50 delavnic, predavanj in okroglih miz. Pred poslušalci se je zvrstilo skoraj 200 govorcev, brezplačna svetovanja bo v poslovnem, tehnološkem in mednarodnem stičišču je izvedlo skoraj 67 strokovnih svetovalcev.

Nazaj