24 milijonov evrov za razvoj in rast slovenskih podjetjih

06.08.2012

Konec julija je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svojih spletnih straneh objavilo 2 javna razpisa: za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 (KROP 2012) in za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti (TI 2012). Skupaj je na voljo 24 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Prvi javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012- KROP 2012 je namenjen krepitvi razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni razpis je odprt tudi za zasebne zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja.

Cilji javnega razpisa so: 

 • oblikovanje RR skupin v podjetjih in zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
 • podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih in s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti v teh podjetjih,
 • povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju,
 • povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju;
 • spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev;
 • spodbujanje zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih.

Razpisana sredsteva:  največ do 11.000.000, 00 evrov nepovratnih sredstev

Informacije o razpisu dajeta: Dr. Erika Glaseničnik (erika.glasenicnik(at)gov.si) namestnik mag. Rajko Sabo (rajko.sabo(at)gov.si).

Roki za oddajo vlog:

 • 1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 10. september 2012,
 • 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12 ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2013,
 • 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 2013  

Drugi javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«.

Namen razpisa je spodbuditi investicijska vlaganja podjetij v uvedbo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:

 • vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata,
 • prispevali nova delovna mesta in 
 • prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.  

Informacije o razpisu dajeta: dr. Matej Novak, tel. 01 400 3634 in   Andrej Maležič, tel. 01 400 3694, vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte razvojni-projekti.mg(at)gov.si.  

Razpisana sredstva: do 13.000.000,00 EUR

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti oddana  priporočeno na pošto ali oddana v vložišče ministrstva najkasneje pet delovnih dni pred odpiranjem vlog (3. 10. 2012),  in sicer na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloge, ki prispejo po navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje.

Roki za oddajo vlog: Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 in drugo odpiranje 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, v kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali praznik.

Nazaj