Evropska komisija zopet namenja denar za eko inovacije

03.08.2012

Evropska komisija je objavila javni razpis, ki se nanaša na Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov, da se tako premostijo ovire, pri prodoru eko inovacij na trg. Namenjenih je 2 milijona evrov.

Ključne naloge javno-zasebnih mrež po tem razpisu bodo:

  • oblikovanje skupin kupcev, ki so pripravljeni pripraviti naročila za eko inovativne rešitve
  • v obdobju trajanja projekta izvršiti nakup inovativnih rešitev ob sofinanciranju Evropske unije.

Razpis se osredotoča na naslednja področja:

  • promet,
  • čiščenje odpadnih voda,
  • ponovna uporaba in recikliranje odpadkov,
  • kemijske komponente,
  • izdelki, ki temeljijo na biomaterialih,
  • izdelki s področja zdravstvenega varstva,
  • energetsko učinkovite komponente.

Projekti lahko trajajo do 36 mesecev. Več informacij je na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm.

Vloge za projekte je potrebno oddati najpozneje do 20. oktobra 2012, do 17.00 ure v Bruselj.

Nazaj