Milijon evrov namenjenih podjetništvu v Pomurju

27.07.2012

Slovenski regionalno razvojni sklad ima objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki imajo sedež dejavnosti v Pomurski regiji in bodo v postopku pridobila garancijo za bančne kredite.

Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu so nepovratna sredstva.  V letu 2012 so razpisana nepovratna sredstva v višini 950.000 EUR, od tega je za sofinanciranje začetnih investicij namenjenih 900.000 EUR, za subvencijo obrestne mere pa 50.000 EUR. V letih 2013 in 2014 so razpisana nepovratna sredstva namenjena za subvencioniranje obrestne mere, in sicer 54.000,00 EUR v letu 2013 in 33.000,00 EUR v letu 2014.    

Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki bodo pridobili kredit in garancijo po Javnem razpisu za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012, ki ga izvaja RRA Mura d.o.o..

Upravičena območja izvajanja investicij so na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2012-2015.  

Maksimalna višina odobritve nepovratnih sredstev je 30% od skupno zaprošenih sredstev (posojila in nepovratnih sredstev). Najvišji znesek za skupno zaprošena sredstva je 135.000,00 EUR, kar pomeni, da je najvišji znesek dodelitve nepovratnih sredstev 40.500,00 EUR oziroma 30% od skupnih zaprošenih sredstev. Skupna obrestna mera bo upravičencem subvencionirana v obliki refundacije sredstev, in sicer v višini do največ 2,5 odstotne točke. V primeru, da skupna obrestna mera (EURIBOR + pribitek) ne dosega 2,5%, bo skupna obrestna mera subvencionirana v celoti.  

Drugi rok za oddajo je  22.8.2012. V ta rok bodo vključene vloge, ki bodo prispele na Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012 od 11.7.2012 do 10.08.2012.

Več informacij o razpisu dobite na naslednji povezavi.   

Nazaj