Več informacij o evropskem razpisu EKO INOVACIJE

30.07.2012

Evropska komisija je maja objavila javni razpis za eko inovacije (na področju recikliranja materialov, v sektorju hrane in pijače, skrbi za vodo, produkti, vezani s trajnostno gradnjo, "green business"). Na voljo je skoraj 35 milijonov evrov.

Kdo se lahko prijavi?

 • vse pravne osebe, vendar daje Evropska komisija (EK) prednost malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter zasebnemu sektorju (lani je bilo 70% projektov oddanih od MSP-jev oz. 80% projektov iz zasebnega sektorja).

Upravičene države:

 • Upravičene so vse države EU ter določene države izven EU kot na primer Albanija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in Srbija ter EFTA države.

Kolikšen je lahko finančni obseg projekta?

 • Maksimalni proračun za posamezne projekte ni določen, povprečno sofinanciranje projekta obsega 690.000€ (poprečna celotna vrednost projektov torej dosega 1.380.000€).

Kolikšen je delež sofinanciranja?

 • 50% stroškov projekta in sicer za osebje, zunanje izvajalce, potovanja, amortizacijo opreme in infrastrukture, druge stroške ter neposredne stroške (pavšal).

Katere projekte se lahko prijavi?

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov. Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij:

 • recikliranje materialov: izboljšanje kakovosti recikliranih izdelkov;razvoj inovativnih izdelkov iz recikliranega materiala; poslovne inovacije za izboljšanje konkurenčnosti dejavnosti s področja reciklaže;
 • trajnostni gradbeni proizvodi: gradbeni proizvodi in z njimi povezani procesi, ki znižujejo porabo virov, emisije CO2 in nastajanje odpadkov;
 • sektor hrane in pijače s prioritetnim področjem mesa,mesnih izdelkov, proizvodi iz mleka. Sofinancirani bodo projekti na področju boljše rabe naravnih virov; zmanjševanje nastajanja odpadkov; logistika in distribucija izdelkov / storitve, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje;
 • voda: nižanje porabe vode za najmanj 30%; zmanjševanje odpadnih voda in s tem povezane rešitve, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje; pametna distribucija vode, ki omogoča prihranek pri porabi vode, kemikalij in drugih virov v različnih industrijskih sektorjih;
 • okolju prijazna podjetja: namenjeno MSP, da izboljšajo svojo okoljsko usmerjenost, zmanjšajo negativen vpliv na okolje(npr. z uvedbo postopka življenjskega cikla (LCCA); z uvedbo ekoloških inovativnih metod in procesov; z uvedbo eko-dizajna itd).

EK bo sofinancirala projekte, ki bodo premostili vrzel med razvojem in komercializacijo ekoloških rešitev z uvedbo inovativnih metod, procesov, izdelkov in storitev na trg EU. Prednost bodo imeli integrirani projekti, ki povezujejo različne ekološke vidike  (zmanjševanje odpadkov, izboljšanje recikliranja, znižanje porabe vode ipd).


Kateri projekti ne bodo sofinancirani?

 • Projekti v fazi raziskav in razvoja (npr. vse faze do delujočega prototipa, tehnične demonstracije). Razpisi za raziskovalne projekte so na voljo v 7. okvirnem programu.
 • Projekti s področja energetike (učinkovita raba energije oz. energetska učinkovitost). Program, ki vključuje to področje, je Intelligent Energy Europe.
 • (izključno) promocijski ali trženjski projekti; trženje izdelkov/storitev je lahko del projekta.
 • Projekti, katerih glavne aktivnosti so organiziranje konferenc ali izobraževanj; udeležba na sejmih ali delavnicah pa je lahko del projekta!
 • Projekti za razvoj programskih orodij (vključno z EMAS).


Ali potrebujem tuje partnerje?

Konzorcij s tujimi partnerji ni potreben, prijavi se lahko le en prijavitelj. zelo priporočljivo, da imate vsaj enega tujega partnerja, ker mora projekt imeti evropsko dodano vrednost. V lanskem razpisu je sodelovalo v povprečju 3,4 partnerjev v enem projektu.

Rok oddaje vlog: 6. september 2012, do 17.00 uri preko elektronske prijave

Kakšne so možnosti za uspeh?

Lani je EK prejela 280 prijav, odobrenih pa je bilo do 50 projektov. Okvirna stopnja uspešnosti tako znaša 17%. Tudi letos bo odobrenih približno 50 projektov.

EK ponuja možnost tako imenovanega »pre-screening-a« projektov. Prijavitelj lahko na GZS oz. neposredno na EK pošlje 2-stranski povzetek predlaganega projekta in tako pridobi mnenje o skladnosti projekta s programom Eco Innovation. Pre-Screening projektov lahko posredujete na GZS oz. EK predvidoma do 22.8.2012. Kontakti: Tjnpob/SbubkAh{t/tj oz. fbdj.fdp.joopwbujpo.forvjsjftAfd/fvspqb/fv


Kako najdem partnerje?

Lahko se obrnete na Europe Enterprise Network, kjer vam bodo pomagali najti ustreznega partnerja v tujini. Lahko pa tudi sami iščete partnerja preko orodij na spletnih straneh EK.


Razpis je objavljen na TEJ STRANI.

Gradivo iz informativnega dneva v Sloveniji:

Predstavitev razpisa (Simona Rataj)

Kako se prijaviti (dr. Marko Likon)

Primer projekta

Primer Feasibility študije

Poročilo o CIP Eco Innovation

Guide for Proposers


Predstavitve z informativnega dneva v Bruslju:

Kako se prijaviti

O programu Eco innovation in njegovih posebnosti glede na druge programe

 

Razpis je v celoti objavljen na naslednji povezavi.

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Nazaj