Za nove tržne priložnosti okrepiti inovacijsko dejavnost in razvoj

20.07.2012

Slovenska podjetja bodo morala za nove tržne priložnosti še okrepiti inovativnost in razvoj, piše Slovenska tiskovna agencija. V zadnjih letih je bilo na tem področju v Sloveniji precej narejenega, kar kažejo tudi različni kazalniki, a bi za večjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva veljalo ta pozitiven trend še okrepiti.

Inovativnost in vlaganje v razvoj sta v modernih podjetjih in gospodarstvih osnova za konkurenčnost, česar se zavedajo tudi slovenska podjetja. Tako se Slovenija  na letošnji lestvici najbolj inovativnih držav na svetu (Global Innovation Index), ki ga objavljata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (Wipo) ter poslovna šola Insead, zasedla 26. mesto. Spodaj je prikazna tudi tabela kazalnikov po tem indeksu, ki predstavljajo največje prednosti in slabosti za Slovenijo (v angleščini).

Na vrhu lestvice 141 držav so Švica, Švedska, Singapur, Finska in Velika Britanija, na dnu pa Sudan. Od šestega do desetega mesta sledijo Nizozemska, Danska, Hongkong, Irska in ZDA. Kot ugotavljajo oblikovalci lestvice, evropske države kljub trenutnim kriznim razmeram v območju evra beležijo dobre uvrstitve. Med prvih deset se jih je uvrstilo sedem. Največja slovenska zunanjetrgovinska partnerica Nemčija je letos pristala na 15. mestu, Avstrija na 22. mestu, Francija na 24. mestu. Pred Slovenijo je Japonska, za njo pa se je uvrstila Češka. Madžarska je na 31. mestu, Italija na 36. mestu, Hrvaška na 42. mestu.

Najbolj hitro rastoče države sveta so se na lestvici uvrstile nekoliko nižje. Kitajska se je, denimo, uvrstila na 34. mesto, Brazilija na 58. mesto in Indija na 64. mesto.

Slovenija in celotna Evropa se zavedata, da na področju inovacij zaostajata za tekmeci na svetovnem trgu. Inovacijski razkorak pa se zlasti v primerjavi z ZDA v zadnjih letih zmanjšuje, vendar Indija in Kitajska, kljub relativno slabima uvrstitvama na lestvici postajata vse večji svetovni središči za raziskave in inovacije. Poleg tega omenjeni državi v inovacije in razvoj vlagata ogromna sredstva, zato se bo njun zaostanek v prihodnjih letih še zmanjšal. Podobno velja tudi za druge azijske, pa tudi južnoameriške države.

Inovativnost in njena implementacija v poslovanje in nadaljnji razvoj sta izjemnega pomena predvsem za mala in srednja podjetja, ki nimajo različnih rezerv v primeru zaostrene konkurence, kot npr. večja podjetja. Zato se morajo mala in srednja podjetja "zelo hitro obračati" in slediti trendom v svoji panogi.

Prav malim in srednjim podjetjem, ta v EU zagotavljajo več kot 80 milijonov delovnih mest, različne evropske in slovenske inštitucije namenjajo posebno pozornost pri sofinanciranju inovativnosti in razvoja. Več informacij o sofinanciranju projektov preko odprtih javnih razpisov, ki so trenutno na voljo, je dosegljivih na naslednji povezavi

 

 

Za nove tržne priložnosti okrepiti inovacijsko dejavnost in razvoj Nazaj