Eko inovacije in okolju prijazno oblikovanje- Želite sodelovati?

18.07.2012

Evropska komisija bo v tretjem četrtletju tega leta objavila javni razpis za spodbujanje okolju prijaznega oblikovanja (eko design) v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Zainteresirana podjetja lahko pripomorete k lažjemu črpanju sredstev na način, da izpolnite priloženo spletno anketo.

Okolju prijazno oblikovanje je pomembno orodje za zmanjšanje okoljskega vpliva novih izdelkov in storitev, pripomore pa tudi k ustvarjanju izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Tesno je povezano tudi z razvojem eko inovacij, ki jih Evropska komisija prepoznava kot enega ključnih vzvodov za doseganje ciljev strategije EU 2020.

Cilj javnega razpisa bo širjenje dobrih praks in orodij za spodbujanje okolju prijaznega oblikovanja (eko design) in okolju prijaznih inovacij (eko inovacije) v MSP. Izbrani projekti se bodo morali osredotočati na usposabljanja in svetovanja za uporabo obstoječih orodij za okolju prijazno oblikovanje v MSP. Ker bodo morale biti te dejavnosti tudi zelo konkretne, smo se odločili, da med MSP, ki so ciljna skupina, izvedemo krajšo anketo glede uporabe eko inovacij ter glede poznavanja eko designa v podjetjih.

Zato so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili kratek anonimni spletni vprašalnik o eko inovacijah in okolju prijaznem oblikovanju. Vsebuje 17 kratkih vprašanj. Prosimo Vas da si vzamete 5-7 minut časa in ga izpolnite (spletni vprašalnik bo aktiven do 31. 7. 2012). Rezultati bodo uporabljeni za pripravo nadaljnjih dokumentov in za strateško razvojno načrtovanje.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete ga. Natalijo Medica (01 400 32 63) ali ga. Eriko Glasenčnik (01 400 33 29) ali pišete na elektronski naslov fv.opwjdf/nhAhpw/tj.

Nazaj