Sklad je objavil subvencije za zagon inovativnih podjetij v rasti

16.07.2012

Slovenski podjetniški sklad je v petek 13.7.2012 objavil subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B).

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2011 (takrat kot ciljni skupini P2A) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto.

Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja, da morajo za vsako leto sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.

Okvirna višina subvencij za v letu 2012 po tem razpisu znaša 1.280.000 EUR. Sredstva v višini 780.000 EUR bo zagotovil Sklad, sredstva v višini 500.000 EUR pa bodo zagotovljena iz Proračuna RS za leto 2012.

Rok za predložitev vlog je 3.8.2012.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na tej povezavi.

Nazaj