Na voljo je sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

20.06.2012

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v Uradnem listu št. 45/2012, dne 15. junija 2012 objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2012. Na voljo je skupaj 120.000 EUR sredstev, podjetje pa bo lahko prejelo največ 50% upravičenih stroškov projekta oz. največ 4.000 EUR.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih ali novih izdelkov oziroma storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji trg.  Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah. Nov tuji trg v je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma ni realiziralo izvoza v letih 2011 in 2012.

Cilj razpisa je podpreti 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih, ki bodo lahko dobila največ 4.000 EUR oziroma 50% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami, upoštevani pa bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in najdlje do 9.11.2012.

V letu 2011 je JAPTI pilotno izvedel javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih. Na javni razpis je prispelo 49 vlog, sofinanciranih je bilo 27 podjetij v skupni višini 180.064,85 EUR. Nova storitev za izvoznike je bila med podjetji zelo dobro sprejeta, saj so jo podjetja ocenila kot konkretno pomoč, ki je v veliko podporo pri prodoru na nov tuji trg. Večina podjetij na osnovi izdelanih tržnih raziskav ocenjuje, da bo na nov trg vstopila oziroma pričakuje izvoz nanj v letu 2012. Kot se je izkazalo, podjetja na osnovi izdelanih tržnih raziskav neredko ugotovijo, da so priložnosti v drugem segmentu, kot so prvotno pričakovala. Izvedba tržnih raziskav tako zmanjšuje tveganja pri odločanju o vstopu in načinu vstopa na novi tuji trg.

Vse informacije o razpisu so na voljo na naslednji povezavi

Javni razpis bo odprt do vključno 16.7.2012 do 12.00 ure.

Nazaj