Več kot 50 milijonov ugodnih posojil za tehnološko-inovativne projekte

15.06.2012

Za tehnološko inovativne projekte, ki povečujejo konkurenčne sposobnosti podjetij in izboljšujejo njihov položaj na trgu, Slovenski podjetniški sklad namenja dodatnih 54,5 mio EUR ugodnih finančnih virov.

Z do 80-odstotno garancijo sklada in subvencionirano obrestno mero bo sklad podjetnikom omogočil lažji in cenejši najem bančnih kreditov. Kredit, zavarovan z garancijo sklada, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Z razpisom želi Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbuditi podjetja za izvedbo projektov, ki omogočajo hitro rast, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.      

Maksimalna višina kredita, za katerega lahko podjetje koristi garancijo Sklada, je 1,5 milijonov evrov, za obratna sredstva pa se lahko kredit giblje med 100.000 in 200.000 evri. 

Pri omenjenem razpisu sodeluje večina slovenskih bank, ki so navedene v razpisu, kot tudi na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si. Sklad vabi podjetja, da poiščejo informacije o ugodnostih pri omenjenih bankah oziroma pridobijo dodatne informacije prek spletne strani Sklada ali svetovalnega telefona 02/ 234 12 60.

 

Nazaj