Na voljo skoraj 35 milijonov evrov za eko-inovacije

11.05.2012

Imate velik poslovni projekt, ki je ekološko naravnan? Potrebujete sofinanciranje? Evropska komisija je objavila razpis EKO INOVACIJE, ki vam lahko omogoči bolj kvalitetno izvedbo vašega projekta.

Evropska komisija s tem razpisom zagotavlja do 50 odstotkov sofinanciranja za financiranje zelenih idej: skupni proračun za leto 2012 javnega razpisa je tako 34,8 milijonov evrov. Ta razpis je odprt za vse pravne osebe, ki imajo sedež v državah EU in drugih državah upravičenkah. Prednostna naloga bo namenjena pojektom malih in srednje velikih podjetij (MSP). Več možnosti za uspeh bodo imeli projekti, ki bodo predstavljali večjo evropsko dodano vrednost in bodo imeli visok potencial, da uspejo na trgu.

Kateri projekti se bodo financirali?

Poziv podpira različne eko-inovativne projekte iz različnih področjih, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje ali ki prispevajo k optimalni rabi virov. Vendar pa bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo upoštevali okoljski vpliv in politične prioritete Evropske unije. V grobem so zajeta naslednja področja:

  • recikliranje materialov,
  • trajnostni proizvodi v gradbeništvu,
  • sektor prehrane in pijač,
  • voda,
  • okolju prijazna podjetja.

Več informacij o razpisu je dosegljivih preko spletne strani.

Trenutno je na začetek izvajanja pripravljenih okoli 50 projektov iz lanskoletnega razpisa, medtem ko več kot 140 projektov že poteka. Primeri sedanjih shem vključujejo pretvorbo starih zavrženih televizorjev v ploščice, nove mehanizme ločevanja odpadkov, inovativno ekološko embalažo za mleko in novo metodo za recikliranje tkanin. Več o primerih dobrih praks si lahko preberete na naslednji povezavi:

Razpis je odprt do 6. septembra 2012.

Nazaj