Na voljo evropska sredstva za športne projekte

16.05.2012

Na JAPTI, javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije se večkrat obrnejo različni poslovni subjekti, ki iščejo finančna sredstva ali druge možnosti financiranja za razvoj projektov iz področja športa. Evropska komisija je sredi aprila objavila razpis za sofinanciranje predlogov projektov iz področja športa, za katere je na voljo dobrih 3 in pol milijone evrov.

Razpis za zbiranje predlogov spodbuja nadnacionalne projekte javnih organov ali nepridobitnih organizacij, da se opredelijo in preskusijo primerna omrežja in dobre prakse v športu na naslednjih področjih:

  1. boj proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem;
  2. spodbujanje telesne dejavnosti za aktivno staranje;
  3. ozaveščanje o učinkovitih načinih spodbujanja športa na občinski ravni;
  4. čezmejna lokalna športna tekmovanja med sosednjimi regijami in državami članicami.

Predlog projekta lahko vložijo  javni organi in nepridobitne organizacije. Sofinanciranje EU se zagotovi v višini največ 60 % skupnih upravičenih stroškov. Najmanj 20 % skupnih upravičenih stroškov mora biti zagotovljenih z zasebnim financiranjem tretjih oseb. Stroški zaposlenih ne smejo presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov. 

Projekti se morajo začeti med 1. januarjem 2013 in 31. marcem 2013 ter se končati najpozneje 30. junija 2014

Služba Komisije, odgovorna za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je enota za šport Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo. Vloge morajo biti poslane Evropski komisiji najpozneje 31. julija 2012.

Več informacij o razpisu je na voljo na naslednji povezavi.

 

Nazaj