V letu 2011 porast patentnih prijav

11.07.2012

Pozitivni trend iz prejšnjih let se nadaljuje. V Sloveniji se je v letu 2011 povečalo število prijav patentov (+3 %) in modelov (+10 %) glede na prejšnje leto. Število prijav znamk na nacionalnem nivoju je v letu 2011 padlo za 8 %, prijave slovenskih prijaviteljev za registracijo znamke Skupnosti pa za kar 3 1%.

Skupaj je bilo tako vloženih 481 patentnih prijav, od tega 470 prijav slovenskih prijaviteljev (v letu 2010: 455) ter 118 prijav modelov (115 slovenskih prijaviteljev).

V letu 2011 se je povečalo število podeljenih patentov (+22 %) in registracij modelov (+11 %) glede na prejšnje leto. Skupaj je bilo tako podeljenih 318 patentov in registriran 101 model. Število registracij znamk na nacionalnem nivoju je v letu 2011 padlo za 13 %. Enako velja za registracijo znamk po Madridskem sistemu oz. protokolu, vloženih pri WIPO, ki veljajo za območje Slovenije (-26 %).

Več informacij o prijavah pravic intelektualne lastnine dobite na spletni strani Urada za intelektualno lastnino.

V letu 2011 porast patentnih prijav Nazaj