Fuzija dobre energije

04.05.2012

Pod tem močnim naslovom se skriva vabilo na 1. vrh kemijske industrije - dan kemije, farmacije, plastike in gume, ki ga premierno organizira Gospodarska zbornica Slovenije, 15. maja 2012, od 13.30 do 20.00 na Brdu pri Kranju.

Z dogodkom želijo organizatorji poudariti gospodarski pomen slovenske kemijske industrije, vključno s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ter izdelkov iz plastičnih mas in gume ter opozoriti na nujnost proaktivnega sodelovanja vseh, ki so s to panogo povezani. Tudi ta panoga je namreč izpostavljena močnim konkurenčnim pritiskom in se spopada z različnimi izzivi sodobnega časa.  

Za nadaljnji gospodarski napredek je ključen človeški potencial, torej znanja, kompetence, vrednote in dobra medčloveška kemija. To bo rdeča nit tokratnega prvega vrha kemijske industrije, ki ga s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada organiziramo v okviru projekta Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE). Zahvaljujoč omenjenemu projektu je dogodek brezplačen.  

Kaj boste na dogodku izvedeli:  

  • nekaj informacij o stanju in poslovanju panoge ter njeni razvojni viziji (npr. do leta 2025),
  • horizontalni panožni pregled nekaterih pomembnih tehnoloških premikov,
  • informacije o tem kako nekaterim tudi v teh zahtevnih časih uspe poslovati dobro in še bolje,
  • stik s starimi in novimi prijatelji in partnerji,
  • nekaj dodatnega zagona in dobre volje.  

Osnutek programa je v pripravi in je dosegljiv tu.

Dogodek je načrtovan kot medgeneracijski (leto 2012 je mednarodno leto medgeneracijskih povezav), sovpada pa tudi s tednom vseživljenjskega učenja.  Zato na dogodku pričakujejo poleg vodstvenih delavcev, podjetnikov in strokovnjakov iz panožnih podjetij (iz kemijske in farmacevtske industrije ter iz vrst proizvajalcev izdelkov iz plastičnih mas in gume), in tudi  upokojence, ki so pomembno prispevali k uspehu podjetja iz te branže, kot tudi študente.

Obvezne so prijave preko spletne prijavnice na www.gzs.si/vrhkemije, ki jih sprejemajo najkasneje do torka, 8.5.2012 oziroma do zasedbe mest. Iz organizacijskih razlogov vljudno prosijo, da se prijavite čim prej in da se po oddani prijavi dogodka zanesljivo udeležite.   Telefon za informacije in pomoč pri prijavi: 01/58 98 257.

 

Nazaj