Pomoč podjetjem pri vstopu na japonski trg

18.05.2012

JETRO je t.i. Invest Japan Business Support Center (IBSC) v Tokiu, ki nudi podporo podjetjem, ki prvič prihajajo na japonski trg in odpirajo svoja predstavništva.

Podjetja lahko zaprosijo za uporabo pisarne, ki je opremljena s telefonom in internetno povezavo, za največ 50 delovnih dni z možnostjo podaljšanja.

V IBSC hkrati nudijo svetovalne usluge glede najema poslovnih prostorov, poslovanja na Japonskem, najema delovne sile, davčnem sistemu, pridobitev dovoljenja za prebivanje ipd. Podobne usluge kot jih nudijo v Tokiu, so na voljo tudi v Yokohami, Osaki, Kobeju, Nagoyi in Fukuoki.

Informacije o možnostih najema, postopkih za pridobitev koriščenje pomoči so na volji v brošuri o programu.

Preberite si tudi o novih trendih investiranja na Japonskem na naslednji spletni povezavi.  

METI (Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo Japonske) je začelo sprejemati vloge za subvencijski program v industriji.

Cilj programa je spodbujanje novih investicij, ohranjanje in odpiranje delovnih mest na Japonskem in izboljšanje okoljskih pogojev za podjetja na Japonskem. Ta program je namenjen podjetjem kot spodbuda za iskanje njihovih proizvodnih baz na domačem trgu.

Subvencija bo na voljo podjetjem, ki proizvajajo dele in materiale, ki so del za proizvodnjo baz in sestavni del dobavne verige in jih ni mogoče nadomestiti. Subvencij bodo deležni tudi razvijajoči se sektorji z visoko dodano vrednostjo, kateri lahko ustvarjajo nova delovna mesta na Japonskem.

Rok za oddajo vlog je 1. junij 2012.

Več informacij o programu subvencij je dosegljivih na naslednji povezavi.

Več informacij nudi tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve RS:

Matjaž Koprol, prvi sekretar 
Veleposlaništvo Republike Slovenije Tokio 
E-naslov: nbukb{/lpqspmAhpw/tj
Nazaj