Pomemben korak naprej za tehnološki preboj Slovenije

30.04.2012

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Univerza v Mariboru sta v sredo 25. aprila 2012, slavnostno podpisala dogovor o dolgoročnem medsebojnem sodelovanju.

Oba podpisnika se zavedata pomembnosti povezovanja gospodarstva in akademske sfere, ter prenosa znanja iz univerzitetnega okolja v sodobno obrt in podjetništvo. Pobudnik povezovanja med akademsko in znanstveno sfero je odbor za znanost in tehnologijo, ki ga v okviru OZS vodi Janez Škrlec. Odbor uspešno deluje že več kot šest let.

Dogovor o sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Univerzo v Mariboru pomeni skupni korak k trajnostnemu družbenemu razvoju Slovenije.  Dogovor konkretno zajema področja:

  • medsebojnega informiranja o stanju in potrebah kadrov v gospodarstvu,
  • pri promociji zaposljivih poklicev,
  • pri izmenjavi mnenj o deficitarnih poklicih,
  • o predstavitvah novih poklicev,
  • izobraževalnih programov še zlasti pomembnih za gospodarstvo in
  • po skupnem spodbujanju mladih na področju razvoja, inovacij, raziskav in iskanja inovativnih rešitev.

Podpisnika bosta sodelovala pri skupni organizaciji strokovnih izobraževalnih dogodkov, kot so: strokovni seminarji, tehnološki in energetski ter nanotehnološki dnevi, na področju trajnostnega razvoja, ekologije, energetike, informacijsko komunikacijskih tehnologij in drugih področjih. Sodelovanje bo usmerjeno na iskanje možnosti sodelovanja v skupnih domačih in tujih projektih, preko javnih razpisov. Sodelovanje bo zajemalo področje eksperimentalne znanosti, sodelovanja na skupnih konferencah, forumih, posvetih, na skupnih predstavitvah, na sejmih, kot je Ljubljanski Obrtno-podjetniški sejem v Ljubljani (LOS), Mednarodno obrtni sejem v Celju (MOS) in drugi.

Podpisniki dogovora so: za Univerzo Maribor, rektor prof. dr. Danijel Rebolj in prorektorica UM, prof. dr. Karin Stana Kleinschek. Za Obrtno-podjetniško zbornico pa generalni sekretar OZS, Dušan Krajnik in Predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je doslej podpisala dogovor o sodelovanju že z naslednjimi partnerji: Institutom Jožef Stefan, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani in Kemijskim inštitutom v Ljubljani.

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Odbor za znanost in tehnologijo

Nazaj