Slovenski podjetniški sklad objavil razpis za zagon podjetij

13.04.2012

Slovenski podjetniški sklad razpisuje nepovratna finančna sredstva (subvencije) za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja, to so (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji).

Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala v letu 2011 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču) in so ob prijavi na javni razpis člani Subjektov inovativnega okolja - SIO, ki jo vodi JAPTI. Opredeljeni so kot skupina P2A/12.

Pogoji kandidiranja za subvencijo:

  • podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,
  • iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
  • podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
  • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
  • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
  • podjetje mora biti član SIO od prijave na razpis do izplačila subvencije,
  • poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.

Program mreženja

Upravičenci bodo morali do 31.12.2012 izbrati enega izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja.

Cilj programa mreženja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja.

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 800.000 EUR pod pogojem, da bodo zagotovljena sredstva v okviru Proračuna RS za leto 2013. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR. Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1.9.2011 do 31.12.2012.

Celoten razpis je dosegljiv na naslednji povezavi.

Rok za predložitev vlog je do vključno 7.5.2012.  

Nazaj