Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podprlo dva razvojna projekta

21.05.2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, neposredno potrdilo dva projekta: »Izgradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« in »Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje«.

Skupna vrednost projekta »Izgradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013 znaša 10,6 milijonov evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. 

Z investicijo bo Kemijski inštitut Ljubljana pridobil ustrezne prostore za opravljanje raziskovalno-izobraževalne dejavnosti. Raziskovalcem, zaposlenim in ostalim obiskovalcem inštituta bo na voljo pet novih raziskovalnih laboratorijev, s čimer se bo razbremenila prostorska stiska v obstoječih objektih in omogočila namestitev nove vrhunske raziskovalne opreme. Projekt bo tudi okrepil institucijo in prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.  V času finančne in gospodarske krize je namreč krepitev raziskovalne in razvojne dejavnosti nadvse pomembno, saj pozitivno vpliva tudi na gospodarstvo. Sicer  bo investicija »Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« med drugim omogočila tudi dvig ravni znanstveno-raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti inštituta. Prispevala bo k krepitvi povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, integriranosti v znanstveno skupnost, razvoj raziskovalne infrastrukture ter usposabljanje in izobraževanje. V treh letih od začetka izvajanja projekta bo predvidoma ustvarjenih 7 novih delovnih mest, objavljeni 3 patenti in 3 znanstvene objave.

Za realizacijo investicije Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Pomurje pridobil ustrezne prostore za izvajanje praktičnega usposabljanja za potrebe podjetij in obrtnikov (programi funkcionalnega usposabljanja, spodbujanje raziskovanja na področju alternativnih virov, razvoj izdelave prototipov in modelov na CAD-CAM tehnologijah, izvajanje meritev karakteristik materialov za potrebe podjetij, demonstracije), v skupni vrednosti 2,06 milijona evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Preurejen bo obstoječi objekt, v katerem bodo urejene nove učilnice in delavnice, nova tehnološka oprema pa bo zagotavljala energetsko samozadostnost objekta.

V luči povezovanja in nadgrajevanja izobraževalnega procesa, identifikacije potreb iz okolja ter prenosa izkušenj iz gospodarstva, se bo MIC Pomurje povezoval z najrazličnejšimi deležniki - Pomursko gospodarsko zbornico, Območno obrtno - podjetniško zbornico Murska Sobota, Območno službo Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje Murska Sobota, itd.

Za izvajanje obeh projektov je odgovorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vlogi posredniškega telesa.

Nazaj