Odprt je razpis Mladi v akciji!

26.03.2012

Namen razpisa Mladi v akciji! je zbiranje predlogov v podpro projektom, ki pospešujejo sodelovanje na področju mladine med državami EU in partnerskimi državami, ki niso sosednje države EU (države, ki so z Evropsko unijo podpisale sporazum na področju mladine). Na razpisu je na voljo 3 milijone evrov.

Namenjen je organizacijam, ki delujejo v sektorju mladih in jih zanima vodenje projektov, ki spodbujajo sodelovanje na tem področju, vključujejo pa mladinske delavce, mladinske voditelje, same mlade in druge akterje, ki so vključeni v mladinske organizacije in strukture.

Cilji razpisa so:

 • izboljšanje mobilnosti mladih in mladinskih delavcev ter zaposljivosti mladih; 
 • spodbujanje večje vloge in dejavne udeležbe mladih; 
 • spodbujanje krepitve zmogljivosti za mladinske organizacije in strukture, tako da bodo lahko prispevale k razvoju civilne družbe;
 • pospeševanje sodelovanja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks s področja mladine in neformalnega izobraževanja; 
 • prispevanje k razvoju mladinskih politik, mladinskega in prostovoljnega dela ter 
 • razvoj trajnih partnerskih odnosov in omrežnih povezovanj med mladinskimi organizacijami.

Prednostne naloge

Prednost bodo imeli projekti, v katerih so najbolj izražene naslednje prednostne naloge:

Trajne prednostne naloge programa Mladi v akciji: 

 • sodelovanje mladih, 
 • kulturna raznolikost, 
 • evropsko državljanstvo, 
 • vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Letne prednostne naloge programa Mladi v akciji: 

 • brezposelnost, revščina in marginalizacija mladih; 
 • duh samoiniciativnosti, ustvarjalnost in podjetništvo, zaposljivost; 
 • množičen šport in dejavnosti na prostem; 
 • svetovni okoljski izzivi in podnebne spremembe.

Predloge morajo prijaviti nepridobitne organizacije. Te organizacije so lahko: nevladne organizacije (NVO), javni organi na regionalni ali lokalni ravni oziroma nacionalni mladinski sveti.

Projekti se morajo začeti med 1. septembrom 2012 in 31. decembrom 2012, trajajo pa lahko najmanj 6 in največ 12 mesecev.

Finančna pomoč  ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Največji znesek dotacije ne sme presegati 100 000 EUR.

Prijave za dotacijo morajo biti sestavljene v enem od uradnih jezikov EU. Poslati jih je treba najpozneje do 15. maja 2012.

Obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Nazaj