Vabljeni na posvet o vlogi industrije programa Obzorja 2020

12.03.2012

Na posvetu bodo obravnavana izhodišča in usmeritve predloga programa »Obzorje 2020« na področju, ki je ključnega pomena za nadaljnji konkurenčen razvoj proizvodnega sektorja, krepitev obstoječih in nastajanja novih industrij.

TIA, v sodelovanju z resornimi ministrstvi (MGRT, MIZKŠ), organizira tematske razprave o izhodiščih, usmeritvah in predlogih za drugi prednostni cilj »Obzorja 2020«, to je zagotavljanje vodilne vloge industrije. Razprave bodo organizirane po predlaganih prednostnih področjih vlaganj  v ključne, tako imenovane omogočitvene tehnologije (KETs, Key Enabling Technologies), ki jih izpostavlja predlog novega programa - informacijske in komunikacijske tehnologije, napredni materiali in nanotehnologije, biotehnologije in napredne procesne in proizvodne tehnologije - in predstavljajo pogoj za inoviranje in konkurenčen razvoj  obstoječih in novih industrij.
 
Prvi tematski posvet na področju Sodobne procesne in proizvodne tehnologije bo v torek 13. 3. 2012!

Posvet bo predvidoma potekal dve uri, po  naslednjem urniku:
  1. Uvodni pozdrav in predstavitev gostitelja.
  2. Predstavitev izhodišč in usmeritev programa »Obzorje 2020« na obravnavanem prednostnem področju.
  3. Razprava in oblikovanje predlogov za stališča Slovenije o obravnavanem prednostnem področju.
  4. Dogovor o nadaljnjih aktivnosti.

Evropska skupnost  izpostavlja pomen predelovalne industrije, ki v Evropi prispeva približno 17% BDP. Pomen industrije za slovensko gospodarstvo je še večji, saj le-ta prispeva k BDP okrog 30% in je daleč najpomembnejši izvoznik. To se odraža tudi v vlaganjih v raziskave in razvoj na področju proizvodnih in predelovalnih tehnologij. Imamo mednarodno priznano znanje in kompetence ter vzpostavljene tehnološke povezave.

Vključevanje v mednarodne razvojne programe in še zlasti programe skupnosti je izrednega pomena za nadaljnja vlaganja. Zato ste vabljeni, da se vključite v razpravo o tem pomembnem dokumentu. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju programa bomo zagotovili, da bo program odražal tudi potrebe in interese slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter se hkrati kar najučinkoviteje pripravili na sodelovanje v njem.

Posvet bo potekal v prostorih podjetja Inea d.o.o. (Stegne 11, Ljubljana) 13. 3. 2012 ob 14. uri.

Svojo prisotnost na posvet potrdite preko elektronskega naslova: qspj{wpeof/ufiopmphjkfAujb/tj

Najavljen je tudi nov posvet na  temo Napredni materiali in nanotehnologije. Več o tem  posvetu in o možnostih prijave na naslednji povezavi.

Nazaj