Primorski tehnološki park išče nove člane

09.03.2012

Kandidati za vpis v redno članstvo so lahko posamezniki z inovativno idejo, podjetja v ustanavljanju, podjetja, raziskovalno-razvojni oddelki podjetij, ki pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, tehnološke zahtevnosti in inovativnosti produktov, tržne perspektivnosti in raziskovalno-razvojnega sodelovanja, pri čemer podjetje na dan oddaje vloge za članstvo ne sme biti starejše od 48 mesecev.

Primorski tehnološki park je razpisal nabor za včlanitev v Primorski tehnološki park za REDNE ali PRIDRUŽENE ČLANE. Letošnji razpis za nabor članov ima dva roka za prijavo, in sicer:

  • prvi rok do 15. MARCA 2012,
  • drugi rok do 3. DECEMBRA 2012.

Primorski tehnološki park bo sprejemal vloge tudi v času med obema rokoma ter jih obravnaval vsakokrat, ko bo prispelo vsaj 10 prijav.

Postopek za včlanitev v Primorski tehnološki park in metodologija ocenjevanja vlog sta
opredeljena v Pravilniku o članstvu, ki je objavljen na spletni strani www.primorski-tp.si. Obrazec za prijavo pa kandidati prejmejo po opravljanjem  razgovoru z upravo tehnološkega parka.

Dodatne informacije o postopku včlanitve so na voljo pri kontaktnih osebah:

Vsi pogoji in ostale informacije o včlanitvi so na voljo v priponki.

  Razpis (PDF, 129 kb)

Nazaj