3 milijone evrov subvencij za razvoj kadrov v podjetjih

24.02.2012

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je prejšnji teden objavil javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene. Na voljo je dobrih 3 milijone evrov. Upravičeni stroški bodo lahko nastali še v prihodnjem letu in bodo plačani najkasneje do 30. 10. 2013.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

Razpis je razdeljen na tri osnovne sklope:

  • Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov
  • Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih
  • Sklop C: Usposabljanja, delavnice ali treningi na področju motivacije,osebnega razvoja in pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih

 Za mikro podjetje znaša maksimalna višina zaprošenih sredstev 7.000,00 EUR, za majhno podjetje 20.000,00 EUR, za srednje veliko in veliko podjetje pa znaša maksimalna višina zaprošenih sredstev 30.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2012.

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Sabini Rajšelj, Tel: (01) 434-58-86, E-mail: wlpAtlmbe.lbesj/tj najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Podrobnosti o razpisu in odgovori na pogosta vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletni strani sklada.

Nazaj