Slovenija je po inovativnosti tik pod evropskim povprečjem

17.02.2012

Evropska komisija je prejšnji teden objavila pregled uspešnosti Unije inovacij za leto 2011- Innovation Union Scoreboard 2011. Slovenija kot inovacijska sledilka zaseda 12. mesto med državami EU-27, tik pod povprečjem le-teh.

Slovenija beleži relativne prednosti pri človeških virih in inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih z javnimi RR institucijami, med tem ko raziskava kaže na zelo šibke člene pri zaščiti intelektualne lastnine (razen blagovnih znamk) in pri razvoju storitvenih, procesnih in organizacijskih inovacij.

Najbolj inovativne države delijo številne prednosti v svojih nacionalno-raziskovalnih in inovacijskih sistemih, med drugim imajo ključno vlogo v poslovni dejavnosti in javno-zasebnem sodelovanju. Čeprav ne obstaja le en sam način, da se doseže višjo učinkovitost inovacijskih dejavnosti, je jasno, da so vse vodilne inovacijske države (Švedska, Danska, Nemčija in Finska), zelo koristno trošile izdatke za dejavnosti raziskav in razvoja (RR). Večina teh držav se dobro  izkaže z več kazalniki inovacijskega napredka, ki so povezane s podjetniškimi aktivnostmi:investicije, notranjim inoviranjem v podjetjih, sodelovanje podjetij z javnimi RR institucijami in intelektualno lastnino.

Švedska, ki je po tej raziskavi najbolj inovativna država članica EU, prevladuje v treh dimenzijah inovativnosti: človeški viri, finance (RR izdatki, tvegani kapital) in podjetniške aktivnosti. Vse vodilne inovacijske države kažejo nadpovprečne rezultate  v povezavah podjetij z znanostjo. Le-te  odlikuje tudi visoka stopnja komercializacije njihovega tehnološkega znanja, kar potrjuje njihovo uspešnost pri pridobivanju prihodkov iz licenc in patentov iz tujine.

Iz Evropske komisije poročajo, da ostaja največji razkorak v EU-27 na področju inovacij zasebnega sektorja. EU za enkrat še vedno ohranja jasno prednost pred hitro rastočimi gospodarstvi Kitajske, Brazilije, Indije, Rusije in Južne Afrike. Vendar Kitajska rapidno izboljšuje inovacijske dosežke in postopoma dohiteva EU.

 Innovation Union Scoreboard 2011 (PDF, 753 kb)

 

Slovenija je po inovativnosti tik pod evropskim povprečjem Nazaj